TOETREDING CVBA ALS NATUURLIJK PERSOON OF ALS ZELFSTANDIGE


Je wenst in te treden als natuurlijk persoon of als eenmanszaak?

Hieronder volgt het toetredingsformulier. De opgevraagde gegevens zijn statutair bepaald. De rechtspersoonlijkheid van een eenmanszaak valt immers samen met die van een natuurlijk persoon.
Ook indien je wenst in te treden vanuit je eenmanszaak (zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep) dient dit te gebeuren als natuurlijk persoon.

We verzekeren je dat we je gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan deze gelinkt aan de CVBA. Je gegevens zijn veilig bij ons.

Na invulling van dit formulier volgt de goedkeuring van je kandidatuur door de Raad van Bestuur. Vervolgens word je het rekeningnummer toegestuurd waarop je het bedrag kan volstorten voor de aandelen waarop je intekende.


Type aandelen:
  • A-aandelen: initiatiefnemers van de vennootschap
  • B-aandelen (nominale waarde van 250 EUR, max. 20 aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door actoren uit de korte keten die gebruik maken van de digitale dienstverlening (website, HUB,…) van de coöperatie.
  • C-aandelen (nominale waarde van 250 EUR, min. 21 aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door investeerders die de doelstellingen van de vennootschap onderschrijven.
  • D-aandelen (nominale waarde van 50 EUR, max 100 aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door sympathisanten die de doelstellingen van de vennootschap onderschrijven.